Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, pod adresem http://szczesliwy-szkrab.pl, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym SZCZĘŚLIWY- SZKRAB.PL oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu SZCZĘŚLIWY- SZKRAB.PL i uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego: szczesliwy-szkrab.pl

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://szczesliwy-szkrab.pl,, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Towar –produkty prezentowane w Sklepie Internetowym

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy właścicielem sklepu a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu SZCZĘŚLIWY- SZKRAB.PL jest firma: MARCIN CIEŚLUK P.H. "IGMARAN" Nip. 5731617350 Regon 242894228 tel. : 343244577, 793-803-247 E-mail: sklep@szczesliwy-szkrab.pl Firma uzyskała wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Organem rejestrującym jest Prezydent Miasta Częstochowy.

2. Adres do korespondencji: IGMARAN ul. Berka Joselewicza 5/2, 42-202 Częstochowa tel. : 509-510-873 e-mail: sklep@szczesliwy-szkrab.pl

3. Klient może porozumiewać się ze sklepem SZCZĘŚLIWY- SZKRAB.PL za pomocą maila: sklep@szczesliwy-szkrab.pl, bądź telefonicznie nr tel. 509-510-873

4. Sklep SZCZĘŚLIWY- SZKRAB.PL przestrzega kodeksu dobrych praktyk, o których mowa jest w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r.o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2014 r. poz 827 ze zm.);

5. Warunkiem korzystania z usług sklepu SZCZĘŚLIWY- SZKRAB.PL jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

III. TOWARY

Wszystkie towary oferowane w sklepie SZCZĘŚLIWY- SZKRAB.PL są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

IV. CENY

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych http://szczesliwy-szkrab.pl, są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Ceną wiążącą dla stron jest cena po której klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem rabat za tą formę płatności jest kompensowany przez opłatę za płatność.

V. PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

1. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym SZCZĘŚLIWY- SZKRAB.PL wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68 poz. 360 ze zm.), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2012 poz. 1528 ), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika na stronie http://szczesliwy-szkrab.pl. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru).

VI. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienie w sklepie internetowym SZCZĘŚLIWY- SZKRAB.PL można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

2. By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

4.Zakup w sklepie internetowym SKLEP.IGMARAN.PL oraz SZCZESLIWY-SZKRAB.PL jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

VII. MOMENT ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

W przypadku potwierdzenia przez sklep internetowy SZCZĘŚLIWY- SZKRAB.PL przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji w procesie zamówienia, zgodnie z regulacjami wskazanymi w pkt VI Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy SZCZĘŚLIWY- SZKRAB.PL a Klientem.

VIII. WARUNKI TECHNICZNE. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że aby móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez Klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane. Kupujący może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Kupującego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Kupującego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi

IX. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone i opłacone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia (np. z powodu braku towaru na magazynie), sklep internetowy SZCZĘŚLIWY- SZKRAB.PL zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

3. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

X.SPOSÓB Realizacji Zamówienia –(Dostarczenia Towaru do Klienta)

1. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia.

2. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem : - Poczty Polskiej paczką POCZTEX KURIER 48 , w dni robocze, czas dostawy około 3 dni roboczych - Kuriera DPD , w dni robocze, czas dostawy – przeważnie następny dzień.

3. Zamówienia realizowane są natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty, lub w przypadku płatności za pobraniem w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia.

XI. METODY PŁATNOŚCI

1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego : 86 1750 0012 0000 0000 2874 8288

b) za pobraniem (gotówką przy odbiorze paczki od kuriera),

XII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

1. Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu SZCZĘŚLIWY- SZKRAB.PL niezależnie od formy dostawy lub odbioru towaru, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy, przed upływem tego terminu oświadczenia klienta załączonego do zakupionego towaru.

2.Jeżeli Klient nie został poinformowany przez sklep SZCZĘŚLIWY- SZKRAB.PL o prawie odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy

3.W przypadku gdy Klient został poinformowany przez sklep SZCZĘŚLIWY- SZKRAB.PL o prawie odstąpienia od umowy przed upływem 12 miesięcy od dnia wydania mu towaru termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Klientowi informacji o tym prawie.

4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, jaki otrzymał. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu). Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i dostarczyć do sklepu SZCZĘŚLIWY- SZKRAB.PL na adres podany w pkt. II.2.

5.Zwrot uiszczonej przez klienta ceny towaru wraz z kosztami wysyłki zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania

b) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

c) gdzie przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

e) gdzie przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

7. Klient ponosi koszty zwrotu towaru do sklepu SZCZĘŚLIWY- SZKRAB.PL.

XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ I PROCEDURY REKLAMACYJNE

1. Towary oferowane w sklepie internetowym SZCZĘŚLIWY- SZKRAB.są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub sklepu SZCZĘŚLIWY- SZKRAB.W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru.

2. Niezależnie od gwarancji producenta lub dystrybutora, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez Klienta będącego konsumentem, wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).

3.Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

4. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania towaru.

5. W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz klienta będącego osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą):

a) sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową

b) sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru;

c) sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

6. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać za pomocą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, na adres sklepu SZCZĘŚLIWY- SZKRAB.PL.

7. W przypadku terminowego i formalnie prawidłowego złożenia reklamacji Kupujący, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w pierwszej kolejności może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę ALBO wymianę na nowy. Kupujący nie może jednak zgłaszać takich roszczeń w przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Dopiero jeżeli z podanych wyżej przyczyn kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy - od umowy nie może on jednak odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna - w takim wypadku kupujący może jedynie dochodzić innych roszczeń (wymiana lub naprawa, a w następnej kolejności obniżenie ceny towaru).

8. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep SZCZĘŚLIWY- SZKRAB.PL reklamacji kupującego dotyczącej niezgodności towaru z umową, Sklep powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić Kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez sklep sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) - w takim przypadku Sklep ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru . W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

9. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sklep nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.

10. W przypadku gdy stroną kupującą nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność sklepu SZCZĘŚLIWY- SZKRAB.PL z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego)

11. W przypadku gdy zakupiony towar jest wadliwy od nowości Sklep SZCZĘŚLIWY- SZKRAB.PL zapewnia przyśpieszoną procedurę wymiany bądź naprawy sprzętu zgodnie z warunkami zamieszczonymi w regulaminie.

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wszelkie dane osobowe Klienta wykorzystywane są jedynie do celów realizacji zamówienia i nie będą w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane lub udostępniane firmom trzecim nie związanym bezpośrednio z realizacją zamówienia.

2. Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora MARCIN CIEŚLUK P.H. "IGMARAN" ul. ul. Berka Joselewicza 5/2, 42-202 Częstochowa do celów związanych z realizacją jego zamówienia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08 1997 roku (tj. DZU. 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.

XV. OPISY TOWARÓW

Opisy towarów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność

Sklepu SZCZĘŚLIWY- SZKRAB.PL . Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z bazy danych Sklep SZCZĘŚLIWY- SZKRAB.PL.

XVI. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu SZCZĘŚLIWY- SZKRAB.PL nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.